EEN MAATSCHAPPELIJK WERKER / Sociaal Verpleegkundige of in Gemeenschapsgezondheid (M/V/X) - COD - VOLTIJDS

Functie

UW OPDRACHT

De maatschappelijk werker begeleidt gebruikers bij het oplossen van hun problemen (sociaal, psychosociaal, medisch, financieel, administratief, enz.), zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zo bevordert de MW de zelfstandigheid van gebruikers, door permanent kwaliteitsvol werk te leveren in een sociaal kader. Hij of zij zorgt ervoor dat de werkprocedures en -regels nageleefd worden, evenals de geldende termijnen, normen, reglementen en deontologische principes.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

 • Gebruikers ontvangen, informeren en doorverwijzen;
 • Bepalen wat de aanvraag inhoudt, relevante informatie verzamelen (individuele gesprekken, sociale - en andere onderzoeken, sociale - en andere verslagen opstellen);
 • Oplossingen aanreiken, projecten uitwerken met de gebruikers en deze opvolgen;
 • Dossiers administratief opvolgen;
 • Deelnemen aan interne en/of externe vergaderingen;
 • Informatie meedelen aan, samenwerken en bemiddelen met de betrokken partijen.

Profiel

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • Op een coherente manier de prioriteiten en fasen bepalen die nodig zijn om de doelstellingen en/of activiteiten te verwezenlijken;
 • De tijd nemen om na te denken, uw manier van werken uit te leggen en deze te analyseren;
 • Zich polyvalent en flexibel opstellen;
 • Uiterst stressbestendig zijn;
 • Belangstelling tonen voor uw gesprekspartner, empathisch en assertief zijn en neutraal blijven;
 • Onderhandelingen leiden;
 • Analyseren en oplossingen vinden voor problemen;
 • Zin voor samenwerking en handelen binnen een netwerk.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Goede kennis van de OCMW-wetten (wet van 26 mei 2020 houdende het recht op maatschappelijke integratie, de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun);
 • De kantoortoepassingen beheersen (Office Suite).
 • U beheerst de 2e gewesttaal goed (art. 9, §2) en hebt een getuigschrift van Selor of bent bereid het te behalen.

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • U hebt een Belgisch diploma Sociaal Assistent of een Belgisch diploma Sociaal Verpleegkundige of een Belgisch diploma Verpleegkundige in Gemeenschapsgezondheid (of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse studiediploma gelijkstelt aan het vereiste diploma).

Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € 2974.26 (bruto maandloon, Bareme BH);
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • instens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,35 per km);
 • De mogelijkheid om te profiteren van een ambitieus opleidingsbeleid.

De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.

Onvolledige kandidaturen worden niet in acht genomen.


Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.

Online op:ma 10 juni 2024
Locatie: Algemene Sociale Dienst van het OCMW van Eslene
CPAS Ixelles

Chaussée de Boondael 92
1050 Bruxelles
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MARIE VAN WETTERE
op het nummer: 02 515 62 57
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]