VERPLEEGKUNDIGEN in residentie (m/v/x) - COD - VOLTIJDS

Functie

UW OPDRACHT

U bent bevoegd om verpleegkundige zorgen te verstrekken. Verpleegkundige, preventieve, curatieve en palliatieve verzorging vereisen zowel technische als en relationele vaardigheden in de omgang met de zieke.

Ook moet er rekening gehouden worden met de evolutie van wetenschap en techniek, met de rechten van de persoon, sensibilisering rond gezondheid en ieders persoonlijkheid op fysiologisch, psychologisch, economisch, sociaal en cultureel vlak.

ACTIVITEITEN

 • Als verpleegkundige volgt u de bewoner op, op medisch en psychosociaal vlak:
 • U luistert, observeert en stelt de verpleegkundige diagnose op. U beantwoordt aan de behoeften van bewoners of patiënten en hun naasten;
 • U werkt mee aan de medische diagnose;
 • U houdt de verpleegkundige dossiers bij in een papieren - en digitale versie;
 • U voert het leefproject van de residentie actief mee uit;
 • U monitort voortdurend de noden van de bewoners, u zamelt informatie in een deelt die mee aan de hoofdverpleegkundigen;
 • U werkt binnen een multidisciplinair team:
 • Onder toezicht van de hoofdverpleegkundigen stuurt u de zorgkundigen aan bij de uitvoering van hun dagelijks werk;
 • U verdeelt en plant het werk in teamverband;
 • U organiseert uw werk individueel en houdt rekening met de werkorganisatie van de andere betrokken partijen;
 • U draagt bij tot de orde en netheid van de dienst.
 • U werkt behandelingen bij en bereidt medicatie voor.

Profiel

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • U hebt een bachelordiploma Verpleegkunde of enkel een getuigschrift van verpleegkundige;
 • U bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke - en politieke rechten.

TROEVEN

 • U beheerst de tweede landstaal en hebt een getuigschrift van Selor of bent bereid dat te behalen (art. 9 § 2.).

Aanbod

 • Een voltijds contract voor onbepaalde tijd (verschillende tijdschema's beschikbaar)
 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € 2697.21 (bruto maandloon) - niveau BH of € 2567.42(bruto maandloon) - niveau CH;
 • Een verpleegkundige bonus van 11%.
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • Minstens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,25 per km).

De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.

Onvolledige kandidaturen worden niet in acht genomen.

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.

Online op:do 19 januari 2023
Locatie: Residenties Jean Van Aa en Uren van Geluk van het OCMW van Elsene
CPAS Ixelles

Chaussée de Boondael 92
1050 Bruxelles
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FATIHA AZZOUZI
op het nummer: 02 563 57 52
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]