EEN VERPLEEGKUNDIGE (M/V/X) - VC - Voltijds - Daguren

Functie

De maatschappelijk werker begeleidt gebruikers bij het oplossen van hun problemen (sociaal, psychosociaal, medisch, financieel, administratief, enz.), zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zo bevordert de MW de zelfstandigheid van gebruikers, door permanent kwaliteitsvol werk te leveren in een sociaal kader. Hij of zij zorgt ervoor dat de werkprocedures en -regels nageleefd worden, evenals de geldende termijnen, normen, reglementen en deontologische principes.

JOUW OPDRACHT

Je biedt de bewoners van Residentie Uren van Geluk de nodige preventieve, curatieve of palliatieve verzorging. Daarbij combineer je technische kwaliteit met een goede relatie met de bewoners. Ook moet bij de zorgverlening rekening gehouden worden met de evolutie van wetenschap en techniek, met respect voor de rechten van de persoon, met oog voor zijn sensibilisering rond gezondheid en rekening houdend met zijn persoonlijkheid op fysiologisch, psychologisch, economisch, sociaal en cultureel vlak.

Residentie Uren van Geluk is een van de twee rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Elsene. Het telt 88 bedden en streeft ernaar een familiale sfeer te garanderen.

Onze instelling is betrokken bij de TUBBE-benadering, die tot doel heeft bewoners meer autonomie te verlenen dankzij op relaties gebaseerde zorg, open communicatie en gedeelde besluitvorming.

Uren van Geluk: https://www.youtube.com/watch?v=zvCAvUlGv8s&t=65s

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

 • Als verpleegkundige volg je de bewoner op, zowel op medisch als op psychosociaal vlak;
 • Je luistert, observeert en stelt de verpleegkundige diagnose op. Je beantwoordt aan de behoeften van bewoners of patiënten en hun naasten;
 • Je werkt mee aan de medische diagnose;
 • Je houdt de verpleegkundige dossiers bij in een papieren en digitale versie;
 • Je voert het leefproject van de residentie actief mee uit;
 • Je monitort voortdurend de noden van de bewoners, je zamelt informatie in en deelt die mee aan de hoofdverpleegkundigen;
 • Je werkt binnen een multidisciplinair team;
 • Je zorgt ervoor dat de orde en netheid van de dienst worden gerespecteerd;
 • Je werkt behandelingen bij en bereidt medicatie voor.

Profiel

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • De middelen inzetten om met ongewone situaties om te gaan;
 • Samenwerken met anderen om doelstellingen te bereiken;
 • Goed kunnen omgaan met stress en emoties;
 • Werken volgens de normen rond goede praktijken uit het vakgebied en de vertrouwelijkheidsregels van de functie naleven;

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Technische handelingen beheersen met betrekking tot bejaarden en verwarde mensen;
 • Beschikken over goede schriftelijke vaardigheden;
 • Goede kennis hebben van Word en Excel.

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je bent in het bezit van een Belgisch bachelordiploma verpleegkundige zorgen of een getuigschrift verpleegkunde of bent op het moment van aanwerving in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit waarbij het buitenlandse diploma gelijk wordt gesteld aan het vereiste diploma.
 • Je bent beschikbaar op weekdagen van 07.30 uur tot 15.30 uur of van 11.45 uur tot 19.45 uur en één weekend om de 4 weken van 07.30 uur tot 19.30 uur.Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € 2.697,21 (bruto geïndexeerd maandloon) als je een bachelordiploma verpleegkundige zorgen (niveau BH) hebt of een startloon (zonder anciënniteit) van € 2.622,89 (bruto geïndexeerd maandloon) als je een getuigschrift verpleegkunde (niveau CH) hebt;
 • Een vergoeding van 11% van het brutoloon en toeslagen per uur voor ongemakkelijke prestaties;
 • Een aantrekkelijkheidsbonus;
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van € 8;
 • Automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • Minstens 31 verlofdagen per jaar;
 • Arbeidstijdverkorting vanaf 45 jaar;
 • Een mogelijkheid tot opleiding gerelateerd aan de functie;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,25 per km).

De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.


Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.

Online op:di 25 april 2023
Locatie: Residentie Uren van Geluk van het OCMW van Eslene
CPAS Ixelles

Chaussée de Boondael 92
1050 Bruxelles
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FATIHA AZZOUZI
op het nummer: 02 563 57 52
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]